Được làm việc với các dự án phù hợp với khả năng
Được đào tạo và thử thách phát triển khả năng cá nhân
Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, được sẻ chia quyền lợi
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, khuyến khích sự sáng tạo
Nhân viên Tư vấn- Telesales
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Lập trình viên PHP
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Nhân viên kiểm thử
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Nhân viên phân tích Nghiệp vụ
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Thực tập sinh truyền thông (PR - Marketing)
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Nhân viên tư vấn triển khai phần mềm
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội