Emso, Ltd.

Chúng tôi hiểu được giá trị con người trong mỗi thành công của công ty.

Chúng tôi đang cần tuyển dụng những nhân sự có năng lực, tâm huyết đồng hành cùng sự phát triển của Emso, Ltd

 Được làm việc với các dự án phù hợp với khả năng
Được đào tạo và thử thách phát triển khả năng cá nhân
Bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, được sẻ chia quyền lợi
Môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, khuyến khích sự sáng tạo
Lập trình viên PHP
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Nhân viên kiểm thử
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội
Nhân viên phân tích Nghiệp vụ
Văn phòng Hà Nội: 610-A2 250 Minh Khai- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Easy Management Solutions

Tư vấn & Thiết kế Website Quản lý cao cấp cho mọi mô hình doanh nghiệp!

 

Yêu cầu tư vấn
Watch the video below to learn more about how to use book creator essay writer to create a comic ebook.